Nieuws

Nieuwe voorzitter voor Badminton Nederland

Vandaag heeft de Bondsvergadering van Badminton Nederland in Topsportcentrum Almere bij unaniem besluit een nieuwe voorzitter gekozen: Michel Bezuijen.

Bezuijen (burgemeester van Rijswijk) is enthousiast om aan de slag te gaan met zijn medebestuursleden, waaronder de eveneens als nieuw bestuurslid gekozen Pieter van Soerland. De demissionaire bestuursleden Ton Wijers (vicevoorzitter), Rémon Verbeek (penningmeester) en Bram Reudink (secretaris a.i.) werd verzocht hun demissionaire status terug te trekken en weer als missionaire bestuursleden hun bestuursfunctie te continueren. Zij hebben dit verzoek aanvaard.

Ger Tabeling, eveneens lid van het demissionaire bestuur, had vooraf reeds aangegeven zijn bestuurslidmaatschap per 3 februari te zullen neerleggen. Badminton Nederland bedankt hem en ook de in november jl. afgetreden bondsvoorzitter Clemens Wortel voor hun werk de afgelopen jaren en voor de bijdragen die zij geleverd hebben aan Badminton Nederland en het badminton in Nederland.

'De medewerkers van het bondsbureau en de staf in Papendal zijn blij met het aantreden van dit bestuur en we kijken uit naar de samenwerking', zegt algemeen manager Barbara Mura.

Badminton Nederland is trots op het nieuwe bestuur!

« Terug

» Nieuws archief