Nieuws

Gevraagd: nieuwe leden Tuchtcommissie

Badminton Nederland behoort tot de middelgrote sportbonden van Nederland. De Tuchtcommissie is ter versterking van haar team op zoek naar leden (m/v)

De Tuchtcommissie (TC) 

Alle leden van Badminton Nederland dienen zich te houden aan de door de Bondsvergadering dan wel bondsbestuur gestelde regels, die in de vorm van reglementen en uitvoeringsregelingen worden gepubliceerd. De meeste overtredingen, van welke aard dan ook, worden gemaakt binnen wedstrijdverband en worden administratief afgehandeld door de Landelijke Commissie Wedstrijdwezen (LCW) en/of de Regionale Commissies Wedstrijdwezen (RCW). 

Overtredingen van de Statuten, van een reglement, van een besluit of het in diskrediet brengen van Badminton Nederland, kunnen worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie en in hoger beroep aan de Commissie van Beroep. Deze tuchtrechtspraak geschiedt met inachtneming van het Tuchtreglement.

Ieder lid van Badminton Nederland kan een aangifte indienen bij de Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie werkt onafhankelijk binnen Badminton Nederland en haar uitspraken zijn bindend. Overtredingen van een dopingbepaling of inzake seksuele intimidatie worden berecht door het Instituut Sportrechtspraak.

 TC-leden 

De Tuchtcommissie is op zoek naar nieuwe leden. De voorkeur gaat uit naar leden die ervaring en kennis hebben op een of meer van de volgende punten:

een juridische achtergrond,

ervaring met rechtspraak,

bestuurlijke ervaring.

 

Leden van de Tuchtcommissie zijn onafhankelijk en kunnen daarom niet lid zijn van het Bonds­bestuur en Commis­sie van Beroep en mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien zij bij de zaak betrokken zijn hetzij persoon­lijk, hetzij als functionaris, hetzij als lid van een lid-vereniging die bij de zaak is betrokken. Per aangebrachte zaak wordt uit de commissie een zogenaamde kamer van 3 personen gevormd.

 

Periode van benoeming

De benoeming vindt plaats door een besluit van de Bondsvergadering. De standaard zittingstermijn bedraagt drie jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing.

 

Voorwaarden

De functie lid van de Tuchtcommissie is een vrijwilligersfunctie. Derhalve wordt geen salaris toegekend. Wel worden onkosten vergoed op basis van de Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers. Aangezien Badminton Nederland digitaal communiceert is het bezit van een computer en aansluiting op internet onontbeerlijk. Een e-mailadres wordt door Badminton Nederland geleverd.

 

Hoe te reageren

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door het mailen van een brief met motivatie vergezeld van een cv met relevante ervaring naar bmura@badminton.nl. Informatie is in te winnen bij Mark Leenders, voorzitter van de Tuchtcommissie, telefoonnummer 030-6350066, e-mail via bmura@badminton.nl

« Terug

» Nieuws archief