Nieuws

De jaarvergadering van Badminton Nederland

Frisse blik op de toekomst van badminton in Nederland; meten = weten

Op zaterdag 23 juni vond in Nieuwegein de jaarvergadering van Badminton Nederland plaats. Het was de eerste vergadering met de nieuwe bondsvoorzitter Michel Bezuijen en bestuurslid Pieter van Soerland.

De rode draad van deze bijeenkomst was de focus op de toekomst. Hoe gaan we de uitgesproken ambities voor de komende jaren precies vormgeven?

Dit leverde interessante en constructieve discussies op, zowel tussen de afgevaardigden onderling als tussen afgevaardigden en bondsbestuur. 

"Meten is weten," zo stelde afgevaardigde Koos Kuilman. "Ik zie mooie plannen, maar zijn ze niet nog wat algemeen? Waar gaan we precies voor? Wat is tastbaar en hoe kunnen we de winst van alle ingezette activiteiten zien? Meten = Weten."

Speerpunten

Bondsvoorzitter Michel Bezuijen erkende dat nog niet alles concreet is.  "Echter, de specifieke speerpunten waar we de komende jaren ons op willen richten, hebben we uiteraard wel benoemd."

Michel benoemde ook specifiek de uitdaging om kinderen vroeger te kunnen laten instappen in de badmintonsport.  "Je ziet bij andere sporten dat er varianten zijn bedacht. Kinderen beginnen steeds vroeger met sporten. Badminton moet dan ook al in beeld zijn."

Nieuwe verdienmodellen

Algemeen manager Barbara Mura gaf nog een korte toelichting op de werkgroepen 'Contributiesystematiek en Nieuwe Verdienmodellen'. 

"Afgelopen week heeft het eerste voorzittersoverleg op het bondsbureau in Nieuwegein plaatsgevonden en ik kan niet anders concluderen dat er op een aantal vlakken al op een bijzondere wijze 'Outside-The-Box' wordt gedacht. Het is mooi om te zien dat daardoor dus interessante nieuwe ideeën ontstaan."

 

Uiteraard werd er ook gesproken over het aanstaande vertrek van Technisch Directeur Claus Poulsen. Ook Claus zelf nam het woord:

"Het was een heel moeilijk besluit maar ik móest het nu doen. Ik kon niet zomaar een andere baan aannemen in een pre-Olympisch of Olympisch jaar. Dan zou je het traject, dat al heel succesvol is ingezet, verstoren. We zitten nl. nu op de goede weg. Ik ben tevreden hoe het loopt, we zitten in een goede flow."

Claus refereerde ook aan de goede samenwerking met o.a. de badmintonscholen. "Ik kan het nu echt met rust achterlaten. En wie weet... komen we elkaar ooit weer eens tegen."

 

De Jaarvergadering sprak op haar beurt ook de waardering uit voor al het werk dat Claus Poulsen heeft gedaan. En natuurlijk werd hem veel succes gewenst bij zijn nieuwe baan in Denemarken, hoewel Claus nog tot 11 september 2018 aan Badminton Nederland is verbonden, mede ook om zijn opvolger goed in te werken. Het bestuur gaf aan het traject te hebben opgestart om een nieuwe Technische Directeur te vinden."

 

Rol van afgevaardigden

Afgevaardigde Paul de Wit wilde het tijdens de vergadering ook hebben over de rol van de afgevaardigden binnen de organisatie Badminton Nederland. "Jaren geleden hadden we nog veel afgevaardigden, je ziet dat het vinden van mensen, die dit werk willen doen, steeds moeilijker wordt. We zullen daar toch eens goed over moeten nadenken of we niet iets in stand willen houden, wat misschien niet meer werkt."

 

Bondsvoorzitter Michel Bezuijen antwoordde hierop dat dit uiteraard de aandacht heeft van het bestuur, met name in het kader van het agendapunt Bestuurlijke vernieuwing. 

Verder werden tijdens alle stukken goedgekeurd; ook de beleidsplannen voor het komende jaar kregen akkoord.

BRON: BNL

« Terug

» Nieuws archief